Xây dựng  -  Thiết kế  -  Giám sát  -  Thẩm tra  -  Xin phép  -  Hoàn công
  • Số Người Truy Cập: 1527859
  • Số Người online: 1
tìm kiếm
phòng kỹ thuật:
  • Mr Duẩn    
phòng kinh doanh:
thông tin liên hệ:
0918 222 134
chi tiết dịch vụ
Thẩm tra thiết kế

Đơn giá thiết kế này được áp dụng cho toàn hệ thống công trình. Công ty  sẽ chỉ chịu trách nhiệm trên những Hợp đồng Tư vấn Thiết kế có chữ ký Giám đốc và dấu – mộc tròn của Công ty. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên lạc trực tiếp công ty

 
 .:Các dịch vụ khác:.