Xây dựng  -  Thiết kế  -  Giám sát  -  Thẩm tra  -  Xin phép  -  Hoàn công
  • Số Người Truy Cập: 1026614
  • Số Người online: 43
tìm kiếm
phòng kỹ thuật:
  • Mr Duẩn    
phòng kinh doanh:
thông tin liên hệ:
0918 222 134
Dự án chi tiết
Nhà Ăn - Tu Viện Phước Hải ( Chùa bún riêu )

Thiết kế

 

Thi Công

Đổ Bê Tông Sàn Lầu 2

                                                                             Đang thi công

 

 
 .:Các dự án khác:.